Wie we zijn...
De stichting "SeniorWeb Oost Zeeuws-Vlaanderen" is opgericht in april 2003.
De oprichters zijn Henk de Bruijn en Frans Schutz. Doel van de stichting is het bevorderen c.q uitbreiden van participatie door 50 plussers in de informatie tech-nologie. Kortom Seniorweb Hulst geeft computer-cursussen, workshops en thuishulp voor 50 plussers". Voor het geven van deze cursussen zijn faciliteiten zoals leercentra nodig. Een leercentrum bestaat uit een lokaal, computers en internet verbindingen. Deze leercentra worden beschikbaar gesteld door derden, maatschappelijke organisaties en instelllingen, die actief zijn in onze gemeente. Veel steun ontvangen wij van de landelijke organisatie "Seniorweb".
Zij organiseren voor de lokale ambassadeurs communicatiedagen en workshops, leveren lesmateriaal aan en informeren ons over nieuwe ontwikke-lingen.
Behalve faciliteiten zijn er natuurlijk ook docenten nodig. We zijn met vijf vrij-willigers. We doen dit met veel plezier, want het is dankbaar werk. Veel van onze cursisten komen terug voor vervolg-cursussen, niet in de laatste plaats omdat ze de cursussen zo gezellig vinden.